Kiina

Kiinan asevoimat


Asevoimien tehtävänä on

 • Kiinan itsenäisyyden ja alueellisen koskemattomuuden turvaaminen
 • Kiinan yhdistymisen turvaaminen
 • Kiinan ulkomaisten intressien turvaaminen
 • Kiinan strategisen pelotteen ja ydinvastaiskukyvyn ylläpito
 • Osallistuminen alueelliseen ja kansainväliseen turvallisuusyhteistyöhön sekä rauhan säilyttämi-seen
 • Kiinan poliittisen turvallisuuden ja sosiaalisen vakauden säilyttäminen
 • Muut eri tehtävät, kuten pelastus ja katastrofiapu, vartiointitehtävät sekä kansallisen talouden ja sosiaalisen kehityksen tukeminen

kiina6

Asevoimien tehtävänä on

 • Kiinan itsenäisyyden ja alueellisen koskemattomuuden turvaaminen
 • Kiinan yhdistymisen turvaaminen
 • Kiinan ulkomaisten intressien turvaaminen
 • Kiinan strategisen pelotteen ja ydinvastaiskukyvyn ylläpito
 • Osallistuminen alueelliseen ja kansainväliseen turvallisuusyhteistyöhön sekä rauhan säilyttämi-seen
 • Kiinan poliittisen turvallisuuden ja sosiaalisen vakauden säilyttäminen
 • Muut eri tehtävät, kuten pelastus ja katastrofiapu, vartiointitehtävät sekä kansallisen talouden ja sosiaalisen kehityksen tukeminen

kiina6

Lisää aiheesta

Kiinan kansan vapautusarmeija, englanniksi People’s Liberation Army (PLA), perustettiin 1.8.1927. Sen vahvuus on 2 333 000 sotilasta. Kiinan presidentti puheenjohtaja Xi Jinping ilmoitti 3.9.2015, että Kiinan asevoimien vahvuutta vähennetään 300 000 henkilöllä ja sen organisaatiota kehitetään. Muutokset toteutetaan vuoden 2017 loppuun mennessä.

Kiinan presidentti on asevoimien ylipäällikkö ja keskussotilaskomission puheenjohtaja.

Kiinan asevoimiin kuuluu kolme erillistä kokonaisuutta, joista kahta voidaan pitää puolisotilaallisena organisaationa. Ensimmäinen kokonaisuus, joka on sotilaallinen, muodostuu Kiinan kansan vapautusarmeijan vakinaisista ja reserviyksiköistä. Toinen kokonaisuus on puolisotilaallinen Kansan aseelliset poliisivoimat (aseellinen poliisi, engl. People’s Armed Police Force, PAPF) ja kolmas on puolisotilaallinen Kansan miliisi (engl. People’s miltia).

Kiinan kansan vapautusarmeijassa on kolme puolustushaaraa ja yksi itsenäinen aselaji. Puolustushaaroja ovat maa-, meri- ja ilmavoimat sekä itsenäisenä aselajina strategiset ohjusjoukot. Maavoiminen vahvuus on 1 600 000 (800 000 varusmiestä), merivoiminen 235 000 (35 000 varusmiestä), ilmavoimien 398 000 ja strategisten ohjusjoukkojen 100 000 sotilasta. Reservin vahvuus on 510 000 sotilasta.

Asevoimiin kuuluvat myös aseellinen poliisi ja miliisi, mutta ne eivät ole osa Kiinan kansan vapautusarmeijaa. Aseellisen poliisin vahvuus on 660 000 poliisia ja miliisijoukkojen arvioitu vahvuus on noin 8 000 000 henkeä.

Kiinassa on voimassa yleinen asevelvollisuus, jonka pituus on kaksi vuotta. Asevelvollisuusiän saavuttaa vuosittain yli 10 miljoonaa miestä ja yli 9 miljoonaa naista. Näistä asepalvelukseen joko Kiinan kansan vapautusarmeijassa tai aseellisessa poliisissa aloittaa vuosittain noin 600 000 henkilöä. Varusmiespalveluksen voidaan kutsua iältään 18–22 vuotiaat miehet ja naiset asevoimien harkinnan mukaan. Käytännössä valinta on kohdistunut 18–20 vuotiaisiin miehiin ja 18–19 vuotiaisiin naisiin. Varusmiespalveluksen kutsuttavilla ei ole koulutusvaatimusta, mutta palvelukseen kutsutaan peruskoulun tai ylemmän koulutuksen suorittaneita.

Sotilasmenot
Kiina sotilasmeno taulukot 1

 

 

 

 

 

Yllä mainitut kustannukset eivät sisällä sotavarustuksen hankintaa ulkomailta, tutkimus- ja kehitystoimintaa eikä stra-tegisten ohjusjoukkojen menoja. Nämä mukaan ottaen puolustusmenot ovat eri arvioiden mukaan noin 40-55 % virallista budjettia suuremmat eli vuonna 2015 puolustuksen kokonaismenoiksi voidaan arvioida 200–221 miljardia Yhdysvaltain dollaria.

Maailman maiden sotilasmenoista vuonna 2014 Kiinan osuus oli toiseksi suurin (8,0 %) Yhdysvaltojen (36,1 %) jälkeen.

Linkkejä ja lähteitä

http://eng.mod.gov.cn/Database/WhitePapers/
The Miltary Balance 2015
South China Morning Post (SCMP