Yhdysvallat

Puolustusbudjetti

Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden budjetti on nykyisin noin 1 000 miljardia dollaria sisältäen

  • kansallisen puolustuksen, lähinnä puolustusministeriön, budjetin, noin 580 mrd dollaria (2015),
  • muiden hallinnonhaarojen menoja, mm. eläke- ja veteraanikuluja noin 200 mrd dollaria
  • ulkomaantoimintoja noin 50 mrd dollaria,
  • kotimaan turvallisuuden (homeland security) noin 50 mrd dollaria sekä
  • korkomenoja noin 110 mrd dollaria.
usa14

Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden budjetti on nykyisin noin 1 000 miljardia dollaria sisältäen

  • kansallisen puolustuksen, lähinnä puolustusministeriön, budjetin, noin 580 mrd dollaria (2015),
  • muiden hallinnonhaarojen menoja, mm. eläke- ja veteraanikuluja noin 200 mrd dollaria
  • ulkomaantoimintoja noin 50 mrd dollaria,
  • kotimaan turvallisuuden (homeland security) noin 50 mrd dollaria sekä
  • korkomenoja noin 110 mrd dollaria.
usa14

Lisää aiheesta

Kansallisen turvallisuuden budjetin laskuperusteet vaihtelevat jonkin verran eri tilastoissa.
Puolustusministeriön ”perusbudjetti” 2015 on noin 500 mrd dollaria, minkä lisäksi tulevat ulkomaisten sotilasoperaatioiden kulut noin 60 mrd dollaria sekä ydinaseistuksen ylläpito 20 mrd dollaria. Huomattavan kuluerän tuottavat sotilashenkilöstön eläkkeet ja veteraanikulut (n. 200 mrd USD) sekä ulkoministeriön ja kotimaan turvallisuusministeriön kulut (n. 110 mrd USD). Lukuisten tiedustelulaitosten kuluista osa on salaisia, mikä vaikeuttaa kokonaiskustannusten määritystä.

Erilaisilla laskutavoilla päädytään kuitenkin saamaan kansallisen puolustuksen vuosittaisiksi kokonaiskuluiksi noin 1 000 miljardia dollaria.

US defense spending 1910 to 2007Oheisesta kuvasta Yhdysvaltojen puolustusmenojen kehitys inflaatiokorjattuna vuoden 2003 dollarin ostovoiman mukaisesti. Tilastossa erottuvat hyvin kansainvälisen politiikan kriisivaiheet: maailmansodat, varsinkin toinen maailmansota sekä Korean sota ja kylmän sodan tilanteen kiristyminen 1950 –luvun alussa. Sotilasmenot jäivät suhteellisen korkealle tasolle, johon vielä Vietnamin sota 1960-luvun lopulla ja Reaganin varusteluohjelma 1980-luvulla toivat nousua. ”Terrorismin vastainen sota” 2000-luvun alussa merkitsi uutta puolustusmenojen selvää kasvuvaihetta.
Lähde: https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Armed_Forces#/media/File:US_defense_spending_1910_to_2007.png

usa7Yhdysvaltojen puolustusministeriön julkaisema laskelma perusbudjetin kasvusta vuosina 2000-2014 inflaatiokorjattuna osoittaa noin 110 miljardin lisäystä.
Lähde: https://www.cbo.gov/publication/49764