Suomi

kokonaisturv toimkentta

 

 

 

Valtiollisen itsenäisyyden ja kansalaisten elinmahdollisuuksien turvaamiseksi on Suomessa ollut käytössä kokonaismaanpuolustuksen toimintamalli. Alati muuttuvassa turvallisuusympäristössä malli on osoittautunut maallemme ja sen toimintakulttuurille luonnolliseksi tavaksi toimia. 

Maanpuolustustoimilla varaudutaan erityisesti valtakunnan itsenäisyyttä, alueellista koskemattomuutta ja kansalaisten elinmahdollisuuksia vaarantavien sotilaallisten uhkien torjumiseen.

Kokonaismaanpuolustuksen alaan kuuluu sekä sotilaallisia että siviilialojen toimintoja.

 

kokonaisturv toimkentta

 

 

 

Valtiollisen itsenäisyyden ja kansalaisten elinmahdollisuuksien turvaamiseksi on Suomessa ollut käytössä kokonaismaanpuolustuksen toimintamalli. Alati muuttuvassa turvallisuusympäristössä malli on osoittautunut maallemme ja sen toimintakulttuurille luonnolliseksi tavaksi toimia. 

Maanpuolustustoimilla varaudutaan erityisesti valtakunnan itsenäisyyttä, alueellista koskemattomuutta ja kansalaisten elinmahdollisuuksia vaarantavien sotilaallisten uhkien torjumiseen.

Kokonaismaanpuolustuksen alaan kuuluu sekä sotilaallisia että siviilialojen toimintoja.