Suomi

 

 

  • Kansalaisten vapaaehtoistoiminnalla tuetaan maanpuolustusta ja viranomaisten varautumista poikkeusoloihin.
  • Yhdistys- ja järjestötoiminnalla on tärkeä rooli yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden ylläpitämisessä.
  • Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) valmentaa kansalaisia poikkeusolojen tehtäviin ja täydentää puolustusvoimien koulutusta.
  • Vapaaehtoiset maanpuolustusjärjestöt ylläpitävät maanpuolustustahtoa ja -taitoa sekä veteraaniperinteitä.

 

 

mpk1

 

 

  • Kansalaisten vapaaehtoistoiminnalla tuetaan maanpuolustusta ja viranomaisten varautumista poikkeusoloihin.
  • Yhdistys- ja järjestötoiminnalla on tärkeä rooli yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden ylläpitämisessä.
  • Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) valmentaa kansalaisia poikkeusolojen tehtäviin ja täydentää puolustusvoimien koulutusta.
  • Vapaaehtoiset maanpuolustusjärjestöt ylläpitävät maanpuolustustahtoa ja -taitoa sekä veteraaniperinteitä.

 

 

mpk1

Lisää aiheesta

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) on pelastus- ja turvallisuusalan yleishyödyllinen asiantuntijajärjestö, joka tukee alaan liittyviä järjestöjä ja kansalaistoimijoita. Se tarjoaa muun muassa asiantuntijatietoa sekä koulutuksia.

Suomen Punaisella Ristillä (SPR) on rooli lähes kaikissa häiriö- ja poikkeustilanteissa. Se auttaa suoraan hädänalaisia ihmisiä sekä tukee viranomaisia avustus- ja pelastustehtävissä.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) järjestää maanpuolustukseen, kokonaisturvallisuuteen ja kansalaistaitoihin liittyvää koulutusta sen 15 jäsenjärjestön kanssa

Linkkejä ja lähteitä

Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070556
Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK): http://www.mpk.fi/
SPEK: www.spek.fi 
Punainen risti: https://www.punainenristi.fi/ 
Reserviupseeriliitto : http://www.rul.fi/ 
Reserviläisliitto: http://www.reservilaisliitto.fi/ 
Naisten valmiusliitto: http://www.naistenvalmiusliitto.fi/  
Sotainvalidien Veljesliitto r.y.: http://www.sotainvalidit.fi/  
Suomen Sotaveteraaniliitto r.y.: http://www.sotaveteraaniliitto.fi/  
Rintamaveteraaniliitto r.y.: http://www.rintamaveteraaniliitto.fi