Liettua

Liettuan puolustusjärjestelmä


 KAM logo

  • Puolustusjärjestelmä perustuu ammattiarmeijan ja kansalliskaartin kykyyn puolustaa tärkeimpiä kohteita, kunnes NATO-liittolaisten tuki mahdollistaa tehokkaamman puolustuskyvyn.
  • Puolustusvoimien rauhanajan vahvuus on noin 11 800 ja Kansalliskaartin noin 11 500 sotilasta. Reservi on 6 700 maavoimien sotilasta.
  • Puolustusbudjetti v. 2015 on 425 miljoonaa euroa (1,1 % BKT:sta).
  • Puolustusvoimien tehtävinä ovat alueellisen koskemattomuuden turvaaminen ja maan puolustaminen NATO-liittolaisten kanssa sekä sotilaallisten uhkien torjuminen NATO-maita vastaan.
 
liettua7

 KAM logo

  • Puolustusjärjestelmä perustuu ammattiarmeijan ja kansalliskaartin kykyyn puolustaa tärkeimpiä kohteita, kunnes NATO-liittolaisten tuki mahdollistaa tehokkaamman puolustuskyvyn.
  • Puolustusvoimien rauhanajan vahvuus on noin 11 800 ja Kansalliskaartin noin 11 500 sotilasta. Reservi on 6 700 maavoimien sotilasta.
  • Puolustusbudjetti v. 2015 on 425 miljoonaa euroa (1,1 % BKT:sta).
  • Puolustusvoimien tehtävinä ovat alueellisen koskemattomuuden turvaaminen ja maan puolustaminen NATO-liittolaisten kanssa sekä sotilaallisten uhkien torjuminen NATO-maita vastaan.
 
liettua7

Linkkejä ja lähteitä

Liettuan puolustusvoimat, http://kariuomene.kam.lt/en/home.html 
The Military Balance 2015