Puola

Puolan ulkopolitiikkaUlkopolitiikan tavoitteet ovat

 • Vahva Puola osana vahvaa poliittista Euroopan unionia
 • Puola luotettava liittolainen vakaissa trans-atlanttisissa suhteissa
 • Aktiivinen osallistuja alueellisessa yhteistyössä
 • Kehitysyhteistyön, demokratian ja ihmisoikeuksien edistäminen
 • Puolan maineen kasvattaminen ulkomailla
 • Paremman yhteistyön luominen ulkomailla asuvien puolalaisten kanssa
 • Ulkosuhdehallinnon tehostaminen.

Vuodesta 1989 alkaen Puolan ulkopolitiikan perustana on ollut yhteistyö Euro-Atlanttisen yhteisön kanssa 

 

puola3Ulkopolitiikan tavoitteet ovat

 • Vahva Puola osana vahvaa poliittista Euroopan unionia
 • Puola luotettava liittolainen vakaissa trans-atlanttisissa suhteissa
 • Aktiivinen osallistuja alueellisessa yhteistyössä
 • Kehitysyhteistyön, demokratian ja ihmisoikeuksien edistäminen
 • Puolan maineen kasvattaminen ulkomailla
 • Paremman yhteistyön luominen ulkomailla asuvien puolalaisten kanssa
 • Ulkosuhdehallinnon tehostaminen.

Vuodesta 1989 alkaen Puolan ulkopolitiikan perustana on ollut yhteistyö Euro-Atlanttisen yhteisön kanssa 

 

puola3

Lisää aiheesta

 Vuonna 2004 Euroopan unioniin liittynyt Puola on sitoutunut liittymään tulevaisuudessa myös euroryhmään. Puola on eurooppalaisen integraation puoltaja ja se on hyötynyt suuresti sekä eri EU-tuista että vapaasta liikkumisesta.

Yhdysvallat on Puolalle edelleen tärkeä kumppani, ja Puola näkee transatlanttisen politiikan tärkeänä Euroopan vakaudelle.

Linkkejä ja lähteitä

Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland http://www.msz.gov.pl/en/ 
Lähde: Polish Foreign Policy Priorities 2012 – 2016: http://www.msz.gov.pl/resource/d31571cf-d24f-4479-af09-c9a46cc85cf6:JCR