Suomi


sot mp 

 

Sotilaallisella maanpuolustuksella turvataan Suomen valtiollinen itsenäisyys, alueellinen koskemattomuus ja kansalaisten elinmahdollisuudet turvallisuuspolitiikan päämäärien mukaisesti.

Puolustusvoimat vastaa sotilaallisen maanpuolustuksen toteutuksesta.

 

 


sot mp 

 

Sotilaallisella maanpuolustuksella turvataan Suomen valtiollinen itsenäisyys, alueellinen koskemattomuus ja kansalaisten elinmahdollisuudet turvallisuuspolitiikan päämäärien mukaisesti.

Puolustusvoimat vastaa sotilaallisen maanpuolustuksen toteutuksesta.

 

 

Lisää aiheesta

Sotilaallisella maanpuolustuksella turvataan valtiollista itsenäisyyttä, alueellista koskemattomuutta ja kansalaisten elinmahdollisuuksia. Sotilaallinen maanpuolustus on puolustusvoimien vastuulla, ja toteutetaan kokonaismaanpuolustuksen osana. Puolustusvoimat antaa puolustustehtäviensä sallimissa puitteissa virka-apua muille viranomaisille. Rajavartiolaitos on sisäministeriön alainen ja sotilaallisesti järjestetty sekä osallistuu maanpuolustukseen yhteistyössä puolustusvoimien kanssa.

Sotilaallisen maanpuolustuksen tulee kyetä turvallisuuspolitiikan tukena hallitsemaan eri asteisia uhkatilanteita ja mahdollisuuksien mukaan ehkäisemään ennalta niiden syntymistä. Kansainväliseen kriisinhallintaan osallistuminen tukee myös Suomen puolustusta.

Puolustusjärjestelmä mitoitetaan siten, että kaikissa oloissa kyetään turvaamaan maan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys sekä kansalaisten elinmahdollisuudet. Perustavana vaatimuksena on kyky torjua alueiden valtaamiseen tähtäävä, tavanomaisin asein toteutettava hyökkäys. 

Suomen sotilaallinen puolustaminen toteutetaan alueellisen puolustuksen periaatteella. Hyökkääjän pääsy valtakunnan tärkeille alueille ja vaikuttaminen yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin estetään.

 

Lähteitä ja linkkejä

Puolustusvoimat: http://www.puolustusvoimat.fi/fi/  
Puolustusministeriö: http://www.defmin.fi/ 
Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2012: http://vnk.fi/julkaisu?pubid=2203