Suomi

Yleinen maanpuolustus-velvollisuus

Perustuslaki määrää, että
"Jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen tai avustamaan sitä sen mukaan kuin laissa säädetään."

Asevelvollisuuslain mukaan

"Jokainen miespuolinen Suomen kansalainen on asevelvollinen sen vuoden alusta, jona hän täyttää 18 vuotta, sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 60 vuotta."

Asevelvollisuusaika on Suomessa 43 vuotta
   Reservi tarkoittaa tarvittaessa palvelukseen kutsuttavia sotilaskoulutettuja asevelvollisia. 
Varareserviin kuuluvat 50-60-vuotiaat miehistöön kuuluvat, varusmiespalveluksesta rauhan aikana vapautetut ja kouluttamattomat asevelvolliset.

Yleinen maanpuolustus-velvollisuus

Perustuslaki määrää, että
"Jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen tai avustamaan sitä sen mukaan kuin laissa säädetään."

Asevelvollisuuslain mukaan

"Jokainen miespuolinen Suomen kansalainen on asevelvollinen sen vuoden alusta, jona hän täyttää 18 vuotta, sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 60 vuotta."

Asevelvollisuusaika on Suomessa 43 vuotta
   Reservi tarkoittaa tarvittaessa palvelukseen kutsuttavia sotilaskoulutettuja asevelvollisia. 
Varareserviin kuuluvat 50-60-vuotiaat miehistöön kuuluvat, varusmiespalveluksesta rauhan aikana vapautetut ja kouluttamattomat asevelvolliset.

Lisää aiheesta

 Asevelvollisten palvelusajat

Lain mukaan asevelvollisuusaika alkaa sen vuoden alusta, jona mies täyttää 18 vuotta ja jatkuu sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 60 vuotta.

Naisilla on mahdollisuus hakeutua vapaaehtoiseen asepalvelukseen.

Varusmiespalvelus suoritetaan normaalisti kolmen kutsuntaa seuraavan vuoden kuluessa 19 - 21vuotiaana. Asevelvollinen voi hakea palveluksen aloittamisajankohdan ja paikan siirtoa esimerkiksi opiskelusyiden vuoksi. Palvelus on kuitenkin suoritettava 30. ikävuoden loppuun mennessä.

Varusmiespalvelukseen astutaan maa-, meri- ja ilmavoimissa kahdessa saapumiserässä tammi- tai heinäkuussa.

Varusmiespalvelus kestää 165, 255 tai 347 vuorokautta.

  • Upseeriksi, aliupseeriksi ja miehistön vaativimpiin erityistehtäviin koulutusaika on 347 vuorokautta.
  • Miehistön erityistaitoa ja ammattimaista osaamista vaativiin tehtäviin koulutettavien palvelusaika on 255 vuorokautta.
  • Muihin miehistötehtäviin annetaan 165 vuorokauden koulutus.

Varusmiesaikana asevelvolliset koulutetaan ja harjaannutetaan sotilaallisen maanpuolustuksen tehtäviin. Näin luodaan edellytykset sodan varalta tarvittavien joukkokokonaisuuksien tuottamiselle. Tämä edellyttää yleistä asevelvollisuutta ja jokaisen asevelvollisen kouluttamista kykyjensä ja taipumustensa mukaisiin sodanajan tehtäviin.