Suomi

maakuntaj

 

 

  • Maakuntajoukot ovat alueellisesti tai paikallisesti käytettäviä puolustusvoimien sodan ajan joukkoja.
  • Ensisijaisena on suunniteltu sodan ajan tehtävä.
  • Maakuntajoukkoja voidaan käyttää myös virka-aputehtäviin.
  • Henkilöstö valitaan vapaaehtoisista.
  • Koulutus toteutetaan samoin periaattein kuin muidenkin reserviläisten koulutus.

 

"

maakuntaj

 

 

  • Maakuntajoukot ovat alueellisesti tai paikallisesti käytettäviä puolustusvoimien sodan ajan joukkoja.
  • Ensisijaisena on suunniteltu sodan ajan tehtävä.
  • Maakuntajoukkoja voidaan käyttää myös virka-aputehtäviin.
  • Henkilöstö valitaan vapaaehtoisista.
  • Koulutus toteutetaan samoin periaattein kuin muidenkin reserviläisten koulutus.

 

"

Lisää aiheesta

PUOLUSTUSVOIMIEN MAAKUNTAJOUKOT

Maakuntajoukot ovat puolustusvoimien sodan ajan joukkoja, joita käytetään alueellisesti tai paikallisesti. 

Puolustushaarat johtavat maakuntajoukkojen koulutusta ja toimintaa. Aluetoimistot ovat avainasemassa maakuntajoukkojen valinnassa, rekrytoinnissa, kouluttamisessa ja johtamisessa.

Maakuntajoukkojen ensisijainen tehtävä on sodan ajan tehtävä. Maakuntajoukkoja voidaan käyttää myös virka-aputehtäviin, siten kuin niistä on puolustusvoimille laissa määrätty.

Maakuntajoukot saavat koulutusta myös todennäköisimpiä virka-aputehtäviä varten. Virka-aputehtävässä toimintaa johtaa viranomainen, jolle virka-apua annetaan.

Henkilöstö maankuntajoukkoihin rekrytoidaan vapaaehtoisuuden pohjalta.
Maakuntajoukkoihin sijoitetaan henkilöstöä lähinnä jatkosijoittamisen yhteydessä. Olennaiset tekijät maakuntajoukkoihin valinnassa ovat henkilön sopivuus tehtävään, vapaaehtoisuus ja todelliset mahdollisuudet osallistua joukon koulutukseen ja toimintaan. Soveltuvuutta arvioitaessa otetaan huomioon henkilön aikaisempi koulutus, henkiset ominaisuudet ja erityisesti fyysinen suorituskyky.

Henkilö voi sitoutua eriasteisesti maakuntajoukkojen toimintaan. Vaativimpiin tehtäviin käytetään kaikkein sitoutuneimpia ja pisimmälle koulutettuja henkilöitä. Koulutettaville laaditaan tutkintojärjestelmä, jonka perusteella voidaan määrittää henkilön käytettävyyttä eri tehtäviin.

Maakuntajoukkojen koulutus toteutetaan samoin periaattein kuin muidenkin reserviläisten koulutus. Vapaaehtoisen kouluttautumisen osuus korostuu. Erityisesti pyritään hyödyntämään Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutustarjontaa. Maakuntajoukon koulutuksen suunnitteluun osallistuu joukon päällystö, aluetoimiston henkilöstö ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen paikallinen maanpuolustuspiirin henkilöstö.