Suomi

Ilmavoimien tärkeimpiä tehtäviä ovat ilmatilan valvonta ja koskemattomuuden turvaaminen sekä ilmoitse tapahtuvan hyökkäyksen torjunta yhteistoiminnassa muiden puolustushaarojen, Rajavartiolaitoksen ja siviiliviranomaisten kanssa.

 taskump kuvat105

Ilmavoimien tärkeimpiä tehtäviä ovat ilmatilan valvonta ja koskemattomuuden turvaaminen sekä ilmoitse tapahtuvan hyökkäyksen torjunta yhteistoiminnassa muiden puolustushaarojen, Rajavartiolaitoksen ja siviiliviranomaisten kanssa.

 taskump kuvat105