Suomi

 

Merivoimien tärkeimpiä tehtäviä ovat merialueen valvonta ja koskemattomuuden turvaaminen, valtakunnan meriyhteyksien turvaaminen ja meritse tapahtuvan hyökkäyksen torjunta sekä käskettyjen kohteiden suojaaminen yhteistoiminnassa muiden puolustushaarojen, Rajavartiolaitoksen ja siviiliviranomaisten kanssa.

 taskump kuvat101

 

Merivoimien tärkeimpiä tehtäviä ovat merialueen valvonta ja koskemattomuuden turvaaminen, valtakunnan meriyhteyksien turvaaminen ja meritse tapahtuvan hyökkäyksen torjunta sekä käskettyjen kohteiden suojaaminen yhteistoiminnassa muiden puolustushaarojen, Rajavartiolaitoksen ja siviiliviranomaisten kanssa.

 taskump kuvat101