Euroopan Unioni


eu13

  

 • Euroopan unionin sotilaskomitea (EUMC) on EU:n neuvoston alainen korkein sotilaallinen suunnitteluelin.
 • Sotilasesikunta saa tehtäviä EU:n sotilaskomitealta.
 • Sotilasesikunta antaa neuvoja EU:n johdolle.
 • Keskeiset tehtävät kriisinhallinassa:
  • tilanteenseuranta
  • strateginen suunnittelu.
 • Sotilasesikunnan apuna johtamistoiminnassa on mm. operaatiokeskus.

 

 

 


eu13

  

 • Euroopan unionin sotilaskomitea (EUMC) on EU:n neuvoston alainen korkein sotilaallinen suunnitteluelin.
 • Sotilasesikunta saa tehtäviä EU:n sotilaskomitealta.
 • Sotilasesikunta antaa neuvoja EU:n johdolle.
 • Keskeiset tehtävät kriisinhallinassa:
  • tilanteenseuranta
  • strateginen suunnittelu.
 • Sotilasesikunnan apuna johtamistoiminnassa on mm. operaatiokeskus.

 

 

 

Lisää aiheesta

EU:n sotilaallinen suunnittelu ja johtaminen

Euroopan unionin sotilaskomitea (EUMC) on EU:n neuvoston alainen korkein sotilaallinen suunnitteluelin. Siihen kuuluvat jäsenmaiden asevoimien komentajat tai esikuntapäälliköt, joiden sijaisina kokouksissa toimivat yleensä heidän pysyvät edustajansa. Sotilaskomitea antaa EU:n johdolle (lähinnä Poliittisten ja turvallisuusasiain komitealle) neuvoja ja suosituksia EU:n puitteissa toteutettavista sotilastoimista.

EU:n sotilaskomitealla on vakinainen puheenjohtaja, yleensä jonkin EU-maan entinen puolustusvoimain komentaja tai esikuntapäällikkö, jonka jäsenmaiden edustajat valitsevat ja EU:n neuvosto nimittää tehtävään. Virkakausi kestää pääsääntöisesti kolme vuotta. Suomalainen kenraali Hägglund toimi ensimmäisenä puheenjohtajana vuosina 2001 - 2004.

Euroopan unionin sotilasesikunta (EUMS) on neuvoston sihteeristön alainen ja unionin ainoa vakituisesti toimiva ylempi sotilasesikunta. Esikunnan päällikkö on EU:n pääjohtajan asemassa. Sotilasesikunta saa tehtävänsä EU:n sotilaskomitealta ja avustaa sotilasasioissa EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan johdossa toimivaa EU:n korkeaa edustajaa.

EU:n sotilasesikunnan operatiivisia päätehtäviä ovat ennakkovaroituksien antaminen kriisitilanteista, tilanteenarviointi ja strateginen suunnittelu. Esikunnalla on yleisvastuu unionin sotilastoimien suunnittelusta ja ohjauksesta sekä yhteydenpidosta EU:n tilannekeskukseen  ja kansainvälisten organisaatioiden (lähinnä YK:n ja Naton) operatiivisiin tilannekeskuksiin ja suunnitteluelimiin. Se voi myös johtaa operatiivisesti kriisinhallintaa käyttäen apunaan esikuntaan kuuluvaa operaatiokeskusta, EU:n laitoksia ja jäsenmaiden kansallisia johtoresursseja.

EU:n operaatiokeskus (EU Operations Centre) aloitti toimintansa vuoden 2007 alussa osana EU:n sotilasesikuntaa. Operaatiokeskus kykenee johtamaan kriisinhallintatehtävissä pienehköjä osastoja, esim. noin 2000 sotilaan EU:n taisteluosastoja. Silloin operaatiokeskusta vahvennetaan tarvittavalla, jäsenmaista saatavalla henkilöstöllä, ja tehtävänsä puitteissa operaatiokeskus voi toimia itsenäisesti EU:n johdon alaisena. Sotilasesikunnan henkilöstö muodostaa operaatiokeskuksen vakinaisen ytimen, joka seuraa tilannetta ja on kriisitilanteessa valmis nopeasti aloittamaan johtamistoiminnan.

EU:n laitokset avustavat sotilasesikuntaa ja operaatiokeskusta tiedustelussa, tilanteen seuraamisessa ja operatiivisessa johtamistoiminnassa. Näihin laitoksiin kuuluu mm. Espanjassa sijaitseva satelliittikeskus.