Suomi

turvallisuus ja puolustuspoliittinen toimintalinja

 

Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittinen toimintalinja tähtää maan itsenäisyyden ja demokraattisten perusarvojen turvaamiseen sekä kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Toimintalinjaan kuuluu vastuun kantaminen kansainvälisestä turvallisuudesta ja vakaudesta.

Kansainvälisessä yhteistyössä Suomi edistää turvallisuutta

  • Euroopan unionin jäsenenä
  • YK:n toimintaedellytyksiä vahvistaen
  • Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön, Euroopan neuvoston ja Naton kumppanuuden puitteissa.

Suomi edistää pohjoismaista ja lähialueensa yhteistyötä.

 

 

turvallisuus ja puolustuspoliittinen toimintalinja

 

Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittinen toimintalinja tähtää maan itsenäisyyden ja demokraattisten perusarvojen turvaamiseen sekä kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Toimintalinjaan kuuluu vastuun kantaminen kansainvälisestä turvallisuudesta ja vakaudesta.

Kansainvälisessä yhteistyössä Suomi edistää turvallisuutta

  • Euroopan unionin jäsenenä
  • YK:n toimintaedellytyksiä vahvistaen
  • Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön, Euroopan neuvoston ja Naton kumppanuuden puitteissa.

Suomi edistää pohjoismaista ja lähialueensa yhteistyötä.

 

 

Lisää aiheesta

Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa 2012 (s. 73) on määritetty:

”Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittista toimintalinjaa luonnehtivat jatkuvuus, avoimuus ja vahva sitoutuminen eurooppalaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön, mikä näkyy aktiivisena osallistumisena kehittyvään EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, Nato-kumppanuuteen, pohjoismaiseen yhteistyöhön sekä kansainväliseen kriisinhallintaan.”