Suomi

 

Suomen turvallisuuspoliittisten päämäärien edistämiseen tähtäävän ulko- ja turvallisuuspoliittisen toimintalinjan keskeiset tekijät ovat

 • johdonmukainen ulkopolitiikka
 • yhteiskunnan toimivuuden varmistaminen
 • kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • maanpuolustuksen suorituskyky
 • aktiivinen toiminta Euroopan unionin jäsenenä
 • osallistuminen kansainväliseen päätöksentekoon ja toimintaan.

Merikasarmi 2008 2

 

Suomen turvallisuuspoliittisten päämäärien edistämiseen tähtäävän ulko- ja turvallisuuspoliittisen toimintalinjan keskeiset tekijät ovat

 • johdonmukainen ulkopolitiikka
 • yhteiskunnan toimivuuden varmistaminen
 • kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • maanpuolustuksen suorituskyky
 • aktiivinen toiminta Euroopan unionin jäsenenä
 • osallistuminen kansainväliseen päätöksentekoon ja toimintaan.

Merikasarmi 2008 2

Lisää aiheesta

Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon 2012 (s. 74-75) mukaisia linjauksia:

• Suomi edistää ja vahvistaa kahdenvälisiä suhteitaan muihin maihin. Perinteisesti keskeisten Pohjoismaiden, muiden Euroopan unionin jäsenmaiden, Yhdysvaltojen ja Venäjän ohella syvennetään suhteita maailmanpolitiikan ja maailmantalouden nouseviin valtioihin.

• Euroopan unionia pyritään kehittämään sen ulkoisen roolin, turvallisuuden ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

• Suomi vaikuttaa siihen, että EU:n ulkosuhteita kehitetään laajasti painottaen strategisia kumppanuuksia maailmanpolitiikan keskeisten toimijoiden kanssa sekä EU:n naapuruston merkitystä eurooppalaiselle hyvinvoinnille ja turvallisuudelle. Suomi toimii nykyistä tehokkaamman yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämiseksi Lissabonin sopimuksen tarjoamien mahdollisuuksien mukaisesti.

• Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa, joka harjoittaa yhteistyötä Pohjois-Atlantin liiton kanssa sekä ylläpitää mahdollisuuksia hakea Nato-jäsenyyttä.

• Pohjoismaista ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittista yhteistyötä tiivistetään.

• Universaalina maailmanjärjestönä YK:lla on keskeinen rooli Suomen tavoitteleman monenkeskisen yhteistyön ja kansainväliseen oikeuteen pohjautuvan kansainvälisen järjestyksen vahvistamisessa.