Suomi

pohj eu kart

 

 • Suomen lähialueiden turvallisuustilanne on säilynyt vakaana.
 • Itämeren alueella pyritään valtioiden välisenä yhteistyönä parantamaan muun muassa ympäristöturvallisuutta.
 • Venäjälle Pietari, Suomenlahti, Kuola ja Kaliningradin alue ovat turvallisuuspoliittisesti tärkeitä, mutta sotilaallisen toiminnan painopiste on maan eteläosissa Mustanmeren, Kaukasian ja Keski-Aasian suunnilla.
 • Jäämeren alueen strateginen merkitys kasvaa lähinnä energiavarojen hyödyntämisen myötä.
 • Ruotsin turvallisuus- ja puolustuspolitiikka painottuu kansainvälisiin tehtäviin ja toimintaan EU:n puitteissa.
 • Tanska ja Norja keskittyvät ensisijaisesti kansainvälisiin tehtäviin, mutta Norja säilyttää puolustuskykynsä Jäämeren suunnalla.
 • Baltian maat kykenevät valvomaan alueitaan ja nojaavat puolustuksensa Natoon.
 • Suomi ylläpitää alueensa puolustamisvalmiutta ja osallistuu samalla kansainväliseen kriisinhallintaan.
pohj eu kart

 

 • Suomen lähialueiden turvallisuustilanne on säilynyt vakaana.
 • Itämeren alueella pyritään valtioiden välisenä yhteistyönä parantamaan muun muassa ympäristöturvallisuutta.
 • Venäjälle Pietari, Suomenlahti, Kuola ja Kaliningradin alue ovat turvallisuuspoliittisesti tärkeitä, mutta sotilaallisen toiminnan painopiste on maan eteläosissa Mustanmeren, Kaukasian ja Keski-Aasian suunnilla.
 • Jäämeren alueen strateginen merkitys kasvaa lähinnä energiavarojen hyödyntämisen myötä.
 • Ruotsin turvallisuus- ja puolustuspolitiikka painottuu kansainvälisiin tehtäviin ja toimintaan EU:n puitteissa.
 • Tanska ja Norja keskittyvät ensisijaisesti kansainvälisiin tehtäviin, mutta Norja säilyttää puolustuskykynsä Jäämeren suunnalla.
 • Baltian maat kykenevät valvomaan alueitaan ja nojaavat puolustuksensa Natoon.
 • Suomi ylläpitää alueensa puolustamisvalmiutta ja osallistuu samalla kansainväliseen kriisinhallintaan.