Yhdysvallat

USA:n talous

 

 

 • Yhdysvaltojen BKT (markkinahintaan laskettuna) noin 18 000 miljardia dollaria
 • Osuus maailmantaloudesta on noin 18 prosenttia (2014)
 • BKT/capita: noin 55 000 USD
 • Talouden rakenne: vahvasti palveluihin painottuva (77 %), toisella sijalla maatalous (22 %)
 • Maailman suurimmat kotimarkkinat
 • Johtava asema informaatio- ja kommunikaatioteknologian alalla

 

usa2

 

 

 • Yhdysvaltojen BKT (markkinahintaan laskettuna) noin 18 000 miljardia dollaria
 • Osuus maailmantaloudesta on noin 18 prosenttia (2014)
 • BKT/capita: noin 55 000 USD
 • Talouden rakenne: vahvasti palveluihin painottuva (77 %), toisella sijalla maatalous (22 %)
 • Maailman suurimmat kotimarkkinat
 • Johtava asema informaatio- ja kommunikaatioteknologian alalla

 

usa2

Lisää aiheesta

Yhdysvaltojen kansantalous on maailman suurin markkinahinnoin laskettuna. Kiina on samaa luokkaa, ostovoimakorjattuna Yhdysvaltoja jopa hiukan suurempi.

Julkinen velka on noin 18 000 mrd USD, mikä vastaa yhden vuoden BKT:ta.

Yhdysvaltojen kauppatase on ollut jo pitkään negatiivinen. Vuonna 2014 viennin arvo oli 1 600 mrd USD ja tuonti 2 350 mrd USD.

Tärkeimmät vientituotteet v. 2014 olivat koneet ja laitteet sekä teollisuuden komponentit n. 65 %, kulutustavarat 12 %, moottoriajoneuvot 10 % ja elintarvikkeet 9 %.

Tärkein tuonti: investointitavarat 25 %, kulutustavarat 24 %, teollisuuden raaka-aineet 18 %, ajoneuvot 14 % ja raakaöljy 11 %. Tärkeimmät tuontimaat: Kiina 20 %, Kanada 15 %, Meksiko 13 %, Japani 5,7 % ja Saksa 5 %.

Yhdysvallat on energiatuotannossaan viime vuosina nostanut uusilla tekniikoilla huomattavasti omavaraisuuttaan. Silti energian tuonti ylittää yhä viennin. 

Talousjärjestelmää voi luonnehtia sekataloudeksi, jossa laajan yksityisen sektorin lisäksi on myös verraten suuri julkishallinnon osuus (36 % BKT:sta).

Kansantalouden kokonaisvelka (julkinen ja yksityinen) on suuruusluokaltaan noin 50 000 miljardia dollaria, mikä merkitsee yli kolme kertaa vuotuisen BKT:n ylittävää summaa.

Terveydenhuolto on perustaltaan ollut yksityinen tai työpaikkaan sidottu järjestelmä ja henkeä kohti lasketuilta kuluiltaan kallis. Se on ollut jo pitkään uudistuspyrkimysten kohteena. Yhdysvalloissa ei ole yleistä, kaikille kansalaisille käytettävissä olevaa terveydenhuoltoa.