Suomi

1. Yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin turvaaminen

 • Energian siirto- ja jakeluverkot
 • Sähköiset tieto- ja viestintäjärjestelmät
 • Kuljetuslogistiset järjestelmät
 • Vesihuolto ja muu yhdyskuntatekniikka
 • Infrastruktuurin rakentaminen ja kunnossapito

2. Kriittisen tuotannon turvaaminen

 • Elintarvikehuolto
 • Energian tuotanto
 • Terveydenhuolto
 • Maanpuolustusta tukeva tuotanto
 • Vientiteollisuus

laivap

1. Yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin turvaaminen

 • Energian siirto- ja jakeluverkot
 • Sähköiset tieto- ja viestintäjärjestelmät
 • Kuljetuslogistiset järjestelmät
 • Vesihuolto ja muu yhdyskuntatekniikka
 • Infrastruktuurin rakentaminen ja kunnossapito

2. Kriittisen tuotannon turvaaminen

 • Elintarvikehuolto
 • Energian tuotanto
 • Terveydenhuolto
 • Maanpuolustusta tukeva tuotanto
 • Vientiteollisuus

laivap