Suomi

 

 

Yhteiskunnan varautuminen torjumaan toimintaa vaarantavia uhkia toteutetaan kokonaisturvallisuuden periaatteella.

  • Uhkia pyritään ehkäisemään ennakolta.
  • Normaalioloissa käytössä olevat järjestelmät luovat perustan toiminnalle häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
  • Valmiuslaissa säädetään viranomaisten lisävaltuuksista poikkeusolojen aikana sekä määritetään poikkeusolojen tunnusmerkistö.

 

 

kokonaisturvallisuus

 

 

Yhteiskunnan varautuminen torjumaan toimintaa vaarantavia uhkia toteutetaan kokonaisturvallisuuden periaatteella.

  • Uhkia pyritään ehkäisemään ennakolta.
  • Normaalioloissa käytössä olevat järjestelmät luovat perustan toiminnalle häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
  • Valmiuslaissa säädetään viranomaisten lisävaltuuksista poikkeusolojen aikana sekä määritetään poikkeusolojen tunnusmerkistö.

 

 

kokonaisturvallisuus

Lisää aiheesta

Valtioneuvoston periaatepäätös kokonaisturvallisuudesta 5.12.2012

Kokonaisturvallisuus on tavoitetila, jossa valtion itsenäisyyteen, väestön elinmahdollisuuksiin ja muihin yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin kohdistuvat uhat ovat hallittavissa. Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot turvataan viranomaisten, elinkeinoelämän sekä järjestöjen ja kansalaisten yhteistoimintana.

Turvaamisen toimiin kuuluvat uhkiin varautuminen, häiriötilanteiden ja poikkeusolojen hallinta sekä niistä toipuminen.

Huom. Kokonaisturvallisuuden käsitettä ei ole tarkoitettu oikeudelliseksi käsitteeksi, joka perustaisi toimivaltuuksia viranomaisille tai muille toimielimille, eikä se merkitse muutoksia varautumisjärjestelyjen perusteisiin.

Lähde: Valtioneuvoston periaatepäätös kokonaisturvallisuudesta 5.12.2012, s. 7: http://www.defmin.fi/julkaisut_ja_asiakirjat/julkaisuhaku/valtioneuvoston_periaatepaatos_kokonaisturvallisuudesta.5136.xhtml 

kok turvallisuus 1

Lähde: Turvallinen Suomi – Tietoja kokonaisturvallisuudesta 2015: http://www.turvallisuuskomitea.fi/index.php/fi/component/k2/45-turvallinen-suomi-tietoja-suomen-kokonaisturvallisuudesta 

"Kokonaisturvallisuus - Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot on turvattava aina"- video kok turv vid

Lähteet ja linkkejä

Yhteiskunnan turvallisuus: http://www.yhteiskunnanturvallisuus.fi/ 

Kokonaisturvallisuuden sanasto. Julkaisija: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK (Kerava 2014), s. 22-23: http://www.spek.fi/Suomeksi/Turvatietoa/Oppaita/Kokonaisturvallisuuden-sanasto