Suomi

 kyber

 

  • Yhteiskunta on digitalisoitunut.
  • Informaatio ja toiminnot ovat tietojärjestelmissä.
  • Tietojärjestelmien toimivuus on avainasemassa.
  • Kyberhyökkäysten uhka on kasvanut.

 

 

 kyber

 

  • Yhteiskunta on digitalisoitunut.
  • Informaatio ja toiminnot ovat tietojärjestelmissä.
  • Tietojärjestelmien toimivuus on avainasemassa.
  • Kyberhyökkäysten uhka on kasvanut.

 

 

Lisää aiheesta

Suomen ensimmäinen kyberstrategia hyväksyttiin valtioneuvostossa 24.1.2013. Kyberturvallisuus on tavoitetila, jossa kyberympäristöön voidaan luottaa ja sen toiminta turvataan.

Kyberturvallisuuskeskus

1.1.2014 toimintansa aloittanut viestintäviraston kyberturvallisuuskeskus kehittää ja valvoo viestintäverkkojen ja -palveluiden toimintavarmuutta sekä turvallisuutta. Keskuksen tietoturvapalveluihin kuuluvat muun muassa tietoturvaloukkausten ennaltaehkäisy (ns. Computer Emergency Response Team, CERT) ja toiminta kansallisena tietoturvaviranomaisena (National Communications Security Authority, NCSA). Kyberturvallisuuskeskus myös ylläpitää kansallista kyberturvallisuuden tilannekuvaa.

Tietoturvallisuus

Kansallisten tietoturvavelvoitteiden vastuu on Suomessa hajautettu ja kuuluu useille eri viranomaisille.

Kansainvälisten tietoturvavelvoitteiden kokonaisvastuu on ulkoasiainministeriöllä (UM). Se toimii kansallisena turvallisuusviranomaisena (NSA, National Security Authority), joka ohjaa kansallista toimintaa ja vastaa muun muassa kansainvälisten turvallisuussopimusten valmistelusta. Lisäksi UM ohjaa ja valvoo, että kansainväliset erityissuojattavat tietoaineistot suojataan ja niitä käsitellään asianmukaisesti.

Puolustusministeriö, suojelupoliisi ja pääesikunta ovat niin sanottuja määrättyjä turvallisuusviranomaisia (DSA, Designated Security Authority).

Viestintävirasto toimii määrättynä turvallisuusviranomaisena ja kansallisena tietoturvaviranomaisena (NCSA, National Communications Security Authority), joka vastaa turvaluokitellun aineiston sähköiseen tiedonsiirtoon ja -käsittelyyn liittyvistä turvallisuusasioista.