Suomi

 

yjt

poliisiraja

 

 

  • Poliisitoimi
  • Rajaturvallisuus ja meripelastustoimi
  • Hätäkeskustoiminta
  • Pelastustoimi

 

yjt

poliisiraja

 

 

  • Poliisitoimi
  • Rajaturvallisuus ja meripelastustoimi
  • Hätäkeskustoiminta
  • Pelastustoimi

Lisää aiheesta

Suomessa sisäistä turvallisuutta ylläpitävät ja varmistavat Poliisi, Rajavartiolaitos, Pelastustoimi, Maahanmuuttovirasto ja Hätäkeskuslaitos sisäministeriön alaisuudessa sekä valtiovarainministeriön alainen Tulli.

Poliisitoimi

Poliisihallituksen alaisuudessa toimivat poliisilaitokset, Keskusrikospoliisi, Suojelupoliisi ja Poliisiammattikorkeakoulu.

Poliisin sivut

Rajaturvallisuus ja meripelastustoimi

Rajavartiolaitoksen tehtäviä ovat rajojen valvonta, rajatarkastukset, rikostorjunta, merialueen turvallisuus, merellisen ympäristön suojelu, kansainvälinen yhteistyö ja maanpuolustus. Rajavartiolaitoksen tehtävistä vastaa yhdeksän hallintoyksikköä.

Rajavartiolaitoksen sivut 
Turvallinen Suomi 2015 72

Hätäkeskustoiminta

Hätäkeskuslaitos tuottaa hätäkeskuspalvelut koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Hätäkeskukset ottavat vastaan pelastus-, poliisi-, sosiaali- ja terveystoimen toimialaan kuuluvia hätäilmoituksia sekä muita ihmisten, ympäristön ja omaisuuden turvallisuuteen liittyviä ilmoituksia sekä välittävät ne edelleen auttaville eri viranomaisille.

Hätäkeskuslaitoksen sivut

Pelastustoimi

Pelastusalueet1Kunnat vastaavat maassamme pelastustoimesta yhteistoiminnassa valtioneuvoston määräämällä alueella. Suomessa on 22 pelastustoimen aluetta. Pelastuslaitokset hoitavat pelastustoimen tehtävät alueellaan. Vapaaehtoiset palokunnat, laitospalokunnat ja tehdaspalokunnat osallistuvat pelastustoimen tehtävien hoitamiseen alueen pelastustoimen kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti.

Pelastustoimen sivut