Suomi

 

  Strategian toimeenpano

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen

 • Turvattavat toiminnot
 • Tavoitetilat
 • Strategiset tehtävät
 • Kehittämistarpeet
 • Kehittämisen painopisteet
 • Uhkamallit
 • Erityistilanteet
 • Kriisijohtaminen ja -viestintä
 • Seuranta ja harjoitukset

Valmiuslaki:

”Poikkeusoloihin varautumista johtaa, valvoo ja yhteen sovittaa
valtioneuvosto sekä kukin ministeriö hallinnonalallansa.”

 

Lähde: Turvallisuuskomitea

 

 

  Strategian toimeenpano

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen

 • Turvattavat toiminnot
 • Tavoitetilat
 • Strategiset tehtävät
 • Kehittämistarpeet
 • Kehittämisen painopisteet
 • Uhkamallit
 • Erityistilanteet
 • Kriisijohtaminen ja -viestintä
 • Seuranta ja harjoitukset

Valmiuslaki:

”Poikkeusoloihin varautumista johtaa, valvoo ja yhteen sovittaa
valtioneuvosto sekä kukin ministeriö hallinnonalallansa.”

 

Lähde: Turvallisuuskomitea

 

Lisää aiheesta

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian luvussa 4 Strategian toimeenpano, sivut 59-60: http://www.yhteiskunnanturvallisuus.fi/fi/materiaalit