Suomi

 

 uhka arviot

Viranomaiset laativat omalta alaltaan uhka-arvioita, jotka perustuvat suunnittelun pohjaksi määritettyihin yleisluontoisiin uhkamalleihin. Uhka-arvioissa pyritään hahmottamaan uhkien lähteitä, kohteita, toteutumistapaa, todennäköisyyttä ja vaikutuksia tehtävien hoitamiseen sekä arvioimaan vastatoimien mahdollisuuksia.

Suunnittelua ja suojautumisen valmistelua varten on määritetty turvallisuustilanteet:

  • Normaaliolot
  • Häiriötilanteet
  • Poikkeusolot