Suomi

 

Varautumistyön perustaksi laaditut uhkamallit ovat

 • voimahuollon vakavat häiriöt
 • tietoliikenteen ja tietojärjestelmien vakavat häiriöt
 • kuljetuslogistiikan vakavat häiriöt
 • yhdyskuntatekniikan vakavat häiriöt
 • elintarvikehuollon vakavat häiriöt
 • rahoitus- ja maksujärjestelmän vakavat häiriöt
 • julkisen talouden rahoituksen saatavuuden häiriintyminen
 • väestön terveyden ja hyvinvoinnin vakavat häiriöt
 • suuronnettomuudet, luonnon ääri-ilmiöt ja ympäristöuhkat
 • terrorismi ja muu yhteiskuntajärjestystä vaarantava rikollisuus
 • rajaturvallisuuden vakavat häiriöt
 • poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen painostus sekä
 • sotilaallisen voiman käyttö

 

Varautumistyön perustaksi laaditut uhkamallit ovat

 • voimahuollon vakavat häiriöt
 • tietoliikenteen ja tietojärjestelmien vakavat häiriöt
 • kuljetuslogistiikan vakavat häiriöt
 • yhdyskuntatekniikan vakavat häiriöt
 • elintarvikehuollon vakavat häiriöt
 • rahoitus- ja maksujärjestelmän vakavat häiriöt
 • julkisen talouden rahoituksen saatavuuden häiriintyminen
 • väestön terveyden ja hyvinvoinnin vakavat häiriöt
 • suuronnettomuudet, luonnon ääri-ilmiöt ja ympäristöuhkat
 • terrorismi ja muu yhteiskuntajärjestystä vaarantava rikollisuus
 • rajaturvallisuuden vakavat häiriöt
 • poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen painostus sekä
 • sotilaallisen voiman käyttö

Lisää aiheesta

Uhkamallit ovat varautumissuunnittelun pohjaksi yleisluontoisesti tehtyjä kuvauksia turvallisuusympäristön häiriöistä, jotka saattavat vaarantaa yhteiskunnan turvallisuuden, väestön elinmahdollisuudet tai valtiollisen itsenäisyyden. Niiden perusteella laaditaan täsmennettyjä uhka-arvioita eri aloille ja erilaisiin tilanteisiin.

Tarkempi kuvaus uhkamalleista:
http://www.yhteiskunnanturvallisuus.fi/fi/uhkat