Suomi

 Kokonaisturvallisuuden valmistelujen ja toteutuksen periaate:

  • Viranomaiset huolehtivat tehtävistään kaikissa oloissa, siis myös normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
  • Muutoksia johtamisvastuuseen tehdään vain välttämättömissä tapauksissa.
  • Ylimmän johdon muodostavat eduskunta, tasavallan presidentti ja valtioneuvosto.
  • Sotilaallinen toimeenpanovastuu on puolustusvoimain komentajalla.

 

The Senate

 Kokonaisturvallisuuden valmistelujen ja toteutuksen periaate:

  • Viranomaiset huolehtivat tehtävistään kaikissa oloissa, siis myös normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
  • Muutoksia johtamisvastuuseen tehdään vain välttämättömissä tapauksissa.
  • Ylimmän johdon muodostavat eduskunta, tasavallan presidentti ja valtioneuvosto.
  • Sotilaallinen toimeenpanovastuu on puolustusvoimain komentajalla.

 

The Senate

Lisää aiheesta

Kokonaisturvallisuuden yhteensovittamisessa valtioneuvostoa ja ministeriöitä avustaa Turvallisuuskomitea. Komitealla on puolustusministeriön yhteydessä toimiva sihteeristö.

Lähde: http://www.turvallisuuskomitea.fi/index.php/fi/ 

TurvallinenSuomi 32

 

 

Aluehallintovirastot (AVI) perustettiin 1.1.2010. Niiden tärkeimmät kokonaisturvallisuuteen liittyvät tehtävät ovat varautumisen, valmiussuunnittelun ja yhteistyön edistäminen alueella.

 

TurvallinenSuomi 34

 

 

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) varautuvat valmiuslain perusteella häiriötilanteisiin ja mahdollisiin poikkeusoloihin.

 

Lähteet ja linkkejä

Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta kunnassa: http://www.yhteiskunnanturvallisuus.fi/fi/materiaalit