Suomi

Valmiuslainsäädännöllä pyritään varmistamaan väestön turvallisuus ja elinmahdollisuudet sekä yhteiskunnan toimivuus poikkeusoloissa.Valmiuslainsäädäntö luo perustan yhteiskunnan turvallisuudelle.

  • Valmiuslailla säädetään valtioneuvoston toimivaltuuksista poikkeusoloissa.
  • Puolustustilalaki mahdollistaa valtakunnan kaikkien voimavarojen käyttämisen maanpuolustukseen.

 1134997 a

Valmiuslainsäädännöllä pyritään varmistamaan väestön turvallisuus ja elinmahdollisuudet sekä yhteiskunnan toimivuus poikkeusoloissa.Valmiuslainsäädäntö luo perustan yhteiskunnan turvallisuudelle.

  • Valmiuslailla säädetään valtioneuvoston toimivaltuuksista poikkeusoloissa.
  • Puolustustilalaki mahdollistaa valtakunnan kaikkien voimavarojen käyttämisen maanpuolustukseen.

 1134997 a

Lisää aiheesta

Valmiuslainsäädännöllä pyritään varmistamaan väestön turvallisuus ja elinmahdollisuudet sekä yhteiskunnan toimivuus poikkeusoloissa.

Poikkeusoloissa tarvittavien toimivaltuuksien tulee perustua lainsäädäntöön, joka on valmisteltu etukäteen normaalioloissa.

Näin varmistetaan, että poikkeusoloissa voidaan yhtäältä ripeästi ryhtyä tilanteen vaatimiin poikkeuksellisiin toimenpiteisiin ja toisaalta se, etteivät toimivaltuudet olisi ylimitoitettuja eivätkä tarpeettoman laajasti perusoikeuksiin puuttuvia.

Perustuslain 23 §:n mukaan perusoikeuksista voidaan säätää lailla tai laissa erityisestä syystä säädetyn ja soveltamisalaltaan täsmällisesti rajatun valtuuden nojalla annettavalla valtioneuvoston asetuksella sellaisia tilapäisiä poikkeuksia, jotka ovat välttämättömiä Suomeen kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen samoin kuin muiden kansakuntaa vakavasti uhkaavien, laissa säädettyjen poikkeusolojen aikana ja jotka ovat Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisia.