Suomi

turvallinenSuomi uusi

 

 

 

Suomalaisen yhteiskunnan turvallisuuden ylläpito (varautuminen) toteutetaan kokonaisturvallisuuden periaatteella, mikä tarkoittaa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamista viranomaisten, elinkeinoelämän sekä järjestöjen ja kansalaisten yhteistoimintana.

turvallinenSuomi uusi

 

 

 

Suomalaisen yhteiskunnan turvallisuuden ylläpito (varautuminen) toteutetaan kokonaisturvallisuuden periaatteella, mikä tarkoittaa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamista viranomaisten, elinkeinoelämän sekä järjestöjen ja kansalaisten yhteistoimintana.

Lisää aiheesta

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia on valtioneuvoston periaatepäätös, joka muodostaa varautumisen ja kriisijohtamisen yhteisen perustan yhteiskunnan eri toimijoille. Strategia on laadittu kaikissa tilanteissa turvattavien yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen näkökulmasta. Strategiassa määritetään

• yhteiskuntamme elintärkeät toiminnot ja niiden tavoitetilat,
• elintärkeitä toimintoja vaarantavat uhkamallit ja niihin liittyvät mahdolliset häiriötilanteet,
• toimintojen turvaamisen ja jatkuvuuden suunnittelun edellyttämät ministeriöiden strategiset tehtävät,
• häiriötilanteiden hallinnan edellyttämät kriisijohtamisen perusteet sekä
• strategian toimeenpanon seurannan ja kehittämisen sekä varautumisen ja kriisijohtamisen harjoitteluun liittyvät periaatteet.

Lähde: http://www.defmin.fi/julkaisut_ja_asiakirjat/strategia-asiakirjat/yhteiskunnan_turvallisuusstrategia